Menu
Sve kategorije
Pomoć pri kupovini:063 274 536
Pomoć pri kupovini:063 274 536
Besplatna dostava
Sigurna kupovina

Opšti uslovi kupovine

1. Opšte odredbe

Ovim uslovima korišćenja uređuju se način registracije članova, prava i obaveze članova, način vršenja kupoprodaje predmeta, kao i pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje Web prodavnice ( www.super3.shop), koja posluje u okviru sistema privrednog društva Super 3 Shop Kragujevac, MB: 21734233, PIB: 112761400,  sa registrovanim sedištem na adresi Dr Zorana Đinđića 15a Kragujevac (u daljem tekstu: Super 3 Shop doo).

Pristup proizvodima Web prodavnice biće omogućen sedam dana u nedelji, 24 h dnevno. Izuzetno, prodavnica može da bude privremeno nedostupna, usled rutinskog tehničkog održavanja, kao i drugih okolnosti za koje Super 3 Shop doo ne odgovara, a u skladu sa članom 6. ovih Uslova korišćenja.

Web prodavnica sadrži katalog proizvoda koji sadrži spisak proizvoda, kao i: 

 • naziv i opis proizvoda;
 • cenu sa pripadajućim porezom na dodatu vrednost;
 • najmanje jednu fotografiju proizvoda; 
 • naznaku da li je  proizvod dostupan ili je rasprodat; 
 • druge podatke o proizvodu.

Svako korišćenje Web shop-a u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Super 3 Shop doo i kršenjem Uslova korišćenja.

Web shop je namenjen realizaciji kupoprodaje putem interneta, i drugih sredstava komunikacije, kao i promociji elektronske trgovine.

2. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD)-za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izrađen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

3. Registracija korisnika

Registracijom za pristup Web shopu, jednokratnim pristupom radi realizovanja kupoprodaje (kupovina korišćenjem opcije “Gost”), pristupom putem drugih kanala elektronske komunikacije radi realizovanja kupoprodaje (kupovina putem telefona), kao i pristupom u informativne i edukativne svrhe, korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata njegove odredbe, a obavezan je da prilikom korišćenja Web shop-a u bilo koje svrhe poštuje i važeće propise Republike Srbije.

Registracijom za korišćenje web shop-a radi kupoprodaje, jednokratnim pristupom web shop-u radi realizovanja kupoprodaje, pristupom putem drugih kanala elektronske komunikacije radi realizovanja kupoprodaje, kao i pristupom  u informativne i edukativne svrhe (gde je primenjivo), Korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja i na taj način sa pružaocem Usluge zaključuju Ugovor po pristupu.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi s tim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost Super 3 Shop doo Kragujevac da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima naručenim putem Web shop-a ili njegovih zakonom zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih uslova i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Super 3 Shop doo Kragujevac će u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

Podaci o Korisniku koje sam Korisnik unese korišćenjem Web shop-a neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

4. Cene

Cene proizvoda na sajtu www.super3.shop su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Cene Proizvoda podložne su promeni do momenta potvrde kupovine putem Web shop-a tj. realizovanog plaćanja. Dostava Proizvoda kupljenih putem Web shop-a vrši se o trošku Korisnika.

5. Način plaćanja

Plaćanje Proizvoda preko sajta www.super3.shop može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun Super 3 Shop doo Kragujevac koji se vodi kod Raiffeisen banke, s tim što u slučaju plaćanja pouzećem korisnik plaća naznačenu sumu kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa.

6. Dostava

Dostava naručenih Proizvoda putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Po evidentiranju naručenih Proizvoda, vrši se provera podataka za koje Super 3 Shop doo Kragujevac smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka ovlašćenih službi ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, Korisniku se dostavlja potvrda o mogućnosti kupovine Proizvoda, nakon čega se naručeni Proizvod isporučuje Korisniku.

7. Reklamacije i povraćaj robe

Sve reklamacije primamo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. Zakon).

Ukoliko ste primili pošiljku, te ustanovili:

 • Da ste dobili proizvod koji niste poručili a nalazi se na računu
 • Da ste dobili proizvod koji niste poručili a ne nalazi se na računu
 • Da niste dobili proizviod koji ste poručili a nalazi se na računu
 • Da ste dobili proizvod kome je istekao rok trajanja
 • Da ste dobli proizvod koji je oštećen
 • Da ste dobili proizvod koji ne radi

molimo Vas da nas obavestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema telefonskim ili putem mail-a. Ako niste u mogućnosti da nas obavestite u ovom roku, obavestite nas što pre budete mogli. U takvim slučajevima ćemo rešiti problem u Vašu korist u najkraćem mogućem roku i u dogovoru sa Vama.

U slučaju defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Super 3 Shop doo Kragujevac. Super 3 Shop doo Kragujevac će Vam u najkraćem roku, a u okviru zakonske procedure, zameniti proizvod sa novim ili izvršiti povraćaj novca.

Kupac robu može da vrati samo UZ FISKALNI RAČUN i napisan RAZLOG VRAĆANJA:

1. Kada se vrši poručivanje robe preko Web shop-a, odnosno slanjem robe kurirskom službom, krajnji kupac zakonski može vratiti robu u roku od 14 dana od kucanog računa. U oba slučaja se obračunavaju i radni i neradni dani. 

2.  Ukoliko kupac vraća artikal koji je dobio putem kurirske sluzbe, zakonski rok za ovo u odnosu na datum sa fiskalnog racuna je 14 dana. Kupac na adresu treba da pošalje:

 • Artikal koji vraća i garantni list
 • Originalni fiskalni račun
 • Napisan na papiru razlog vraćanja

Proizvod koji se vraća mora biti u istom stanju kao i kada je nabavljen i mora sadržati svu tehničku dokumentaciju (uputstvo, izjavu o saobraznosti, garanciju ukoliko podleže garanciji, pakovanje itd). Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Troškove transporta pri vraćanju robe snosi kupac. Posle 14 dana od dana prijema Super 3 Shop doo Kragujevac nije obavezan da vrati novac ili zameni robu.

Po prijemu ovako poslate robe služba će utvrditi stanje i ispravnost artikla i obavestiti nas da možemo razdužiti kupca ili poslati neku zamenu.

8. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Super 3 Shop doo Kragujevac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metodu plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

9. Zaštita podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije, te sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Raiffeisen banka ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke i podaci o platnoj kartici nijednog trenutka nisu dostupni našem sistemu.“

10. Ograničenje odgovornosti Super 3 Shop doo Kragujevac

Korišćenje Web shop-a Super 3 Shop doo Kragujevac je na isključivu odgovornost korisnika.

Super 3 Shop doo Kragujevac ne garantuje neprekidnost korišćenja prodavnice niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg pojedinačnog Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ove prodavnice.

Super 3 Shop doo Kragujevac nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

Super 3 Shop doo Kragujevac ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Super 3 Shop doo Kragujevac zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoje platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

11. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Politika privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnik se saglašava da je obavešten i da prihvata pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti propisana ovom Politikom.

12. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

Super 3 Shop doo Kragujevac ima isključiva autorska prava na Web shop-u , kao i na pojedinim elementima koji ga čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Super 3 Shop doo Kragujevac, smatraće se povredom autorskog prava, te će Super 3 Shop doo Kragujevac u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Super 3 Shop doo Kragujevac ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

13. Prelazne i završne odredbe

Super 3 Shop doo Kragujevac ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji, a registrovanim korisnicima će poslati  obaveštenje putem e-mail adrese o izmenama Uslova korišćenja, u kojem će u kratkim crtama naznačiti u čemu se izmene sastoje. Nakon toga, logovanjem na naš sajt, svakom registrovanom korisniku će biti dostupno obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja. Ako registrovani korisnici ne izjave da se ne saglašavaju sa izmenama (slanjem obaveštenja putem e-mail adrese) i ako nastave da koriste Web shop smatraće se da su pročitali i saglasili se sa izmenama. Ako se korisnik ne saglasi sa izmenama (slanjem obaveštenja putem e-mail adrese), u roku od 5 dana od dana prvog logovanja na Web shop, Super 3 Shop doo Kragujevac će izbrisati  njegov korisnički nalog, nakon mu čega prestaje članstvo.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Super 3 Shop doo Kragujevac i člana u vezi sa korišćenjem Web shop-a, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Beogradu. 

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu, a počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet strani Super 3 Shop doo Kragujevac.

U Kragujevcu 29.06.2022. godine.                                          

Direktor Draško Savić

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.


BIRAJ I TI SUPER3

Prijavi se na naš newsletter 
i prvi saznaj koji su proizvodi na akciji.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© 2023 Super 3 Shop d.o.o. Sva prava zadržana.
logo
© 2023 Super 3 Shop d.o.o. Sva prava zadržana.
logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram