Registracija kartice

Na našoj eCommerce platformi nije omogućena niti dozvoljena registracija i čuvanje kartica.

U suprotnom, kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na sertifikovanim serverima Raiffeisen banke. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način.

Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem.